ściśle chroniony   osiadły

Systematyka
Rząd: sowy (Strigiformes)
Rodzina: puszczykowate (Strigidae)
Gatunek: pójdźka (Athene noctua)

Charakterystyka
Jest niewielką sową o rozmiarach kosa, o zaokrąglonej sylwetce. Ma dużą spłaszczoną głowę, zaokrąglone skrzydła i krótki ogon , długie jasne nogi ze  skąpo opierzonymi palcami. Samiec i samica podobne do siebie. Wierzch ciała mają szarobrązowy, spód białawy z szerokimi, brązowymi kreskami. Słabo zarysowana szlara. Nad oczami o jaskrawożółtych tęczówkach mają jasne brwi. Dziób zielonkawo-żółty. Młode są jaśniejsze szaro-brązowe, mają jaśniejsze plamki i bardziej spłaszczone ciemię. Przesiaduje na drzewach, słupach, budynkach lub ziemi. Zgrabnie chodzi i biega po ziemi, potrafi też skakać. Zaniepokojona charakterystycznie przysiada. Lata zręcznie, nakreślając falistą linię lotem podobnym do dzięcioła.

Wielkość
długość ciała 22-27 cm,
rozpiętość skrzydeł  57-60 cm,
waga 110-210   g

Pokarm
Żywi się owadami, dżdżownicami, gryzoniami, niewielkimi ptakami, płazami i gadami, chwytanymi na ziemi lub podczas niskiego lotu. W diecie największy udział stanowią norniki

Wyplówki
Ich wymiary w przedziale 25-35 na 15-20 mm. Mogą być łatwo mylone z wypluwkami srokosza i pustułki, od których różnią się przede wszystkim mniejszym stopniem strawienia materiału kostnego.

Głos ♫ 
(Nagranie audio: Paweł Szczepaniak )

Ma piskliwy głos. Na terenach lęgowych woła głośno guuk, wydawanym w różnych odstępach i czasem przechodzącym w lekko wznoszące się guu-a. Odzywa się też przenikliwym puijc, stąd nazwa.Zaniepokojona odzywa się kit, ket, kif, kiwif kuwit, kef, gruk i podobnie. Alarmuje krótkim i ostrym kju lub podnieconym kip kip kip, prawie jak rybitwa rzeczna. Pisklęta żebrzą charakterystycznym przeciągłym sykiem hssss. Jej głosu w zasadzie nie można pomylić z głosem innego gatunku.

Rozród i gniazdowanie
Na terenach lęgowych można stwierdzić jej obecność na podstawie głosu. Do lęgu przystępują już roczne ptaki, wyprowadzają jeden lęg w roku. Zakładają gniazda w szczelinach i otworach w ścianach budynków, na strychach oraz w dziuplach drzew. Niekiedy zajmuje też skrzynki lęgowe o specjalnej konstrukcji. Białe jaja w ilości 3 do 5 wysiadywane są wyłącznie przez samicę. Pisklętami opiekują się oboje rodzice. Młode są gniazdownikami i uzyskują zdolność do lotu po 4 – 5 tygodniach od wyklucia, choć jeszcze przez kolejny miesiąc są dokarmiane. 

Biotop
Zasiedla tereny rolnicze, pola uprawne, gdzie występują skupiska drzew i zabudowania gospodarcze. Możemy ją także spotkać na obrzeżach osiedli jak i w miastach. Prowadzi nocny tryb życia, ale często uaktywnia się nawet przed zmierzchem, gdy jest  jeszcze widno. Spotyka się ją pojedynczo lub w parach.

Zimuje w miejscu lęgowym albo odbywa niewielkie wędrówki.


 

Opracowała:   Wanda Kula