• Share on Facebook

Home / Lista gatunkowa

Polska lista gatunkowa

Nazwa polska gatunku jest linkiem do albumu ( jeśli album jest opublikowany). Listę można posortować wg. nazwy polskiej, łacińskiej lub rodziny.

Nazwa polska Rodzina Nazwa łacińska Kat. AERC [1] Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce
alczyk alki Alle alle A Z ścisła
alka alki Alca torda A P ścisła
batalion bekasowate Philomachus pugnax A   EN P, lokalnie L ścisła; czynna
bażant kurowate Phasianus colchicus C L łowny , okres  ochronny
bączek czaplowate Ixobrychus minutus A  VU L ścisła; czynna
bąk czaplowate Botaurus stellaris A  LC L ścisła
bekasik bekasowate Lymnocryptes minimus A  CR P i zimujący, S L ścisła
bernikla białolica kaczkowate Branta leucopsis A Z ścisła
bernikla kanadyjska kaczkowate Branta canadensis C Z i zimuje, S L objęty ochroną częściową
bernikla obrożna kaczkowate Branta bernicla A Z ścisła
bernikla rdzawoszyja kaczkowate Branta ruficollis A Z ścisła
białorzytka płowa muchołówki Oenanthe isabellina A Z wyjątkowo ścisła
białorzytka pstra muchołówki Oenanthe pleschanka A Z ścisła
białorzytka pustynna muchołówki Oenanthe deserti A Z wyjątkowo ścisła
białorzytka rdzawa muchołówki Oenanthe hispanica A Z wyjątkowo ścisła
białorzytka zwyczajna muchołówki Oenanthe oenanthe A L ścisła
białozór sokołowate Falco rusticolus A Z ścisła
biegus arktyczny bekasowate Calidris melanotos A Z ścisła
biegus białorzytny bekasowate Calidris fuscicollis A Z wyjątkowo ścisła
biegus długoskrzydły bekasowate Calidris bairdii A Z wyjątkowo ścisła
biegus karłowaty bekasowate Calidris minutilla A Z wyjątkowo ścisła
biegus krzywodzioby bekasowate Calidris ferruginea A P ścisła
biegus malutki bekasowate Calidris minuta A P ścisła
biegus mały bekasowate Calidris temminckii A P ścisła
biegus morski bekasowate Calidris maritima A Z ścisła
biegus płaskodzioby bekasowate Limicola falcinellus A P ścisła
biegus płowy bekasowate Tryngites subruficollis A Z ścisła
biegus rdzawy bekasowate Calidris canutus A P ścisła
biegus tundrowy bekasowate Calidris pusilla A Z wyjątkowo ścisła
biegus wielki bekasowate Calidris tenuirostris A Z wyjątkowo ścisła
biegus zmienny bekasowate Calidris alpina A  EN P, lokalnie L ścisła; czynna
bielaczek kaczkowate Mergus albellus A P i zimujący ścisła
bielik jastrzębiowate Haliaeetus albicilla A  LC L ścisła
bielik wschodni jastrzębiowate Haliaeetus leucoryphus B dawniej zalatywał wyjątkowo ścisła
birginiak kaczkowate Polysticta stelleri A Z ścisła
błotniak łąkowy jastrzębiowate Circus pygargus A L ścisła; czynna
błotniak stawowy jastrzębiowate Circus aeruginosus A L ścisła; czynna
błotniak stepowy jastrzębiowate Circus macrourus A Z ścisła
błotniak zbożowy jastrzębiowate Circus cyaneus A  VU L ścisła; czynna
bocian biały bocianowate Ciconia ciconia A L ścisła; czynna
bocian czarny bocianowate Ciconia nigra A L ścisła; czynna
bogatka sikory Parus major A L ścisła
brodziec piegowaty bekasowate Tringa melanoleuca A Z wyjątkowo ścisła
brodziec piskliwy bekasowate Actitis hypoleucos A L ścisła
brodziec plamisty bekasowate Actitis macularia A Z wyjątkowo ścisła
brodziec pławny bekasowate Tringa stagnatilis A   EN Z, lokalnie L ścisła
brodziec śniady bekasowate Tringa erythropus A P ścisła
brodziec żółtonogi bekasowate Tringa flavipes A Z wyjątkowo ścisła
brzęczka megaluridae Locustella luscinioides A L ścisła
burzyk balearski burzykowate Puffinus mauretanicus A Z wyjątkowo ścisła
burzyk północny burzykowate Puffinus puffinus A Z wyjątkowo ścisła
burzyk szary burzykowate Puffinus griseus A Z wyjątkowo ścisła
burzyk żółtodzioby burzykowate Calonectris diomedea A Z ścisła
cierlik trznadlowate Emberiza cirlus A Z ścisła
cierniówka pokrzewkowate Sylvia communis A L ścisła
cietrzew kurowate Tetrao tetrix A   EN L ścisła; czynna
cyraneczka kaczkowate Anas crecca A L łowny , okres  ochronny
cyraneczka karolińska kaczkowate Anas carolinensis A Z wyjątkowo ścisła
cyranka kaczkowate Anas querquedula A L ścisła; czynna
cyranka modroskrzydła kaczkowate Anas discors A Z wyjątkowo ścisła
czajka siewkowate Vanellus vanellus A L ścisła; czynna
czajka stepowa siewkowate Vanellus leucurus A Z ścisła
czajka towarzyska siewkowate Vanellus gregarius A Z ścisła
czapla biała czaplowate Ardea alba A Z, lokalnie L ścisła
czapla modronosa czaplowate Ardeola ralloides A Z ścisła
czapla nadobna czaplowate Egretta garzetta A Z, S L ścisła
czapla purpurowa czaplowate Ardea purpurea A   LC Z, S L ścisła
czapla siwa czaplowate Ardea cinerea A L częściowa
czapla złotawa czaplowate Bubulcus ibis A Z ścisła
czarnogłówka sikory Poecile montanus A L ścisła
czarnowron krukowate Corvus corone A P, wyjątkowo L ścisła
czeczotka łuszczaki Carduelis flammea A   LC P i zimujący, S L ścisła
czeczotka tundrowa łuszczaki Carduelis hornemanni A Z ścisła
czernica kaczkowate Aythya fuligula A L łowny, okres  ochronny
czerniczka kaczkowate Aythya collaris A Z ścisła
czubatka sikory Lophophanes cristatus A L ścisła
czyż łuszczaki Carduelis spinus A L ścisła
derkacz chruściele Crex crex A L ścisła; czynna
drop dropie Otis tarda A   EXP dawniej L, obecnie S Z ścisła; czynna
drozd czarnogardły drozdowate Turdus atrogularis A Z ścisła
drozd obrożny drozdowate Turdus torquatus A lokalnie L ścisła
drozd oliwkowy drozdowate Turdus obscurus A Z ścisła
drozd rdzawogardły drozdowate Turdus ruficollis A Z ścisła
drozd rdzawoskrzydły drozdowate Turdus eunomus A Z wyjątkowo ścisła
drozd rdzawy drozdowate Turdus naumanni A Z ścisła
drozd śpiewak drozdowate Turdus philomelos A L ścisła
drozdoń ciemny drozdowate Zoothera sibirica A Z ścisła
drozdoń pstry drozdowate Zoothera dauma A Z ścisła
droździk drozdowate Turdus iliacus A P, lokalnie i S L ścisła
drzemlik sokołowate Falco columbarius A P i zimujący ścisła
dubelt bekasowate Gallinago media A   VU P, lokalnie L ścisła; czynna
dudek dudki Upupa epops A L ścisła; czynna
dzierlatka skowronki Galerida cristata A L ścisła
dzierzba czarnoczelna dzierzbowate Lanius minor A   CR Z, lokalnie L ścisła; czynna
dzierzba pustynna dzierzbowate Lanius isabellinus A Z ścisła
dzierzba rudogłowa dzierzbowate Lanius senator A   CR Z, lokalnie L ścisła; czynna
dzierzba śródziemnomorska dzierzbowate Lanius meridionalis A Z ścisła
dzięcioł białogrzbiety dzięciołowate Dendrocopos leucotos A   NT lokalnie L ścisła; czynna
dzięcioł białoszyi dzięciołowate Dendrocopos syriacus A L ścisła
dzięcioł czarny dzięciołowate Dryocopus martius A L ścisła; czynna
dzięcioł duży dzięciołowate Dendrocopos major A L ścisła
dzięcioł średni dzięciołowate Dendrocopos medius A L ścisła; czynna
dzięcioł trójpalczasty dzięciołowate Picoides tridactylus A    VU lokalnie L ścisła; czynna
dzięcioł zielonosiwy dzięciołowate Picus canus A L ścisła; czynna
dzięcioł zielony dzięciołowate Picus viridis A L ścisła; czynna
dzięciołek dzięciołowate Dendrocopos minor A L ścisła
dziwonia łuszczaki Carpodacus erythrinus A L ścisła
dzwoniec łuszczaki Carduelis chloris A L ścisła
edredon kaczkowate Somateria mollissima A P i zimujący, wyjątkowo L ścisła
flaming różowy flamingi Phoenicopterus roseus A Z ścisła
fulmar burzykowate Fulmarus glacialis A Z ścisła
gadożer jastrzębiowate Circaetus gallicus A   CR lokalnie L ścisła; czynna
gajówka pokrzewkowate Sylvia borin A L ścisła
gawron krukowate Corvus frugilegus A L objęty ochroną częściową
gągoł kaczkowate Bucephala clangula A L ścisła; czynna
gąsiorek dzierzbowate Lanius collurio A L ścisła
gęsiówka egipska kaczkowate Alopochen aegyptiaca C Z, S L ścisła
gęś białoczelna kaczkowate Anser albifrons A P łowny, okres ochronny
gęś gęgawa kaczkowate Anser anser A L łowny, okres  ochronny
gęś krótkodzioba kaczkowate Anser brachyrhynchus A Z ścisła
gęś mała kaczkowate Anser erythropus A Z ścisła
gęś zbożowa kaczkowate Anser fabalis A P i zimujący łowny, okres ochronny
gil zwyczajny łuszczaki Pyrrhula pyrrhula A L ścisła
głowienka kaczkowate Aythya ferina A L łowny, okres ochronny
głuptak głuptakowate Morus bassanus A Z ścisła
głuszec kurowate Tetrao urogallus A   CR L ścisła; czynna
głuszek trznadlowate Emberiza cia A Z wyjątkowo ścisła
gołąb miejski gołębiowate Columba livia C L ścisła
górniczek skowronki Eremophila alpestris A P i zimujący ścisła
grubodziób łuszczaki Coccothraustes coccothrauste A L ścisła
grzywacz gołębiowate Columba palumbus A L łowny z okresem ochronny
hełmiatka kaczkowate Netta rufina A   LC P, lokalnie nielicznie L ścisła
hubara arabska dropie Chlamydotis macqueenii A Z ścisła
ibis kasztanowaty ibisowate Plegadis falcinellus A Z ścisła
jarząbek kurowate Bonasa bonasia A L łowny, okres ochronny
jarzębatka pokrzewkowate Sylvia nisoria A L ścisła
jaskółka brzegówka jaskółkowate Riparia riparia A L ścisła
jaskółka dymówka jaskółkowate Hirundo rustica A L ścisła
jaskółka oknówka jaskółkowate Delichon urbica A L ścisła
jaskółka rudawa jaskółkowate Hirundo daurica A Z ścisła
jastrząb jastrzębiowate Accipiter gentilis A L ścisła
jemiołuszka jemiołuszkowate Bombycilla garrulus A P i zimujący ścisła
jer łuszczaki Fringilla montifringilla A P i zimujący ścisła
jerzyk jerzykowate Apus apus A L ścisła
jerzyk alpejski jerzykowate Tachymarptis melba A Z ścisła
junko trznadlowate Junco hyemalis A Z wyjątkowo ścisła
kalandra białoskrzydła skowronki Melanocorypha leucoptera A Z ścisła
kalandra czarna skowronki Melanocorypha yeltoniensis A Z wyjątkowo ścisła
kalandra szara skowronki Melanocorypha calandra B dawniej zalatywał ścisła
kamieniuszka kaczkowate Histrionicus histrionicus A Z wyjątkowo ścisła
kamusznik bekasowate Arenaria interpres A P ścisła
kania czarna jastrzębiowate Milvus migrans A   NT L ścisła
kania ruda jastrzębiowate Milvus milvus A   NT L ścisła
kaniuk jastrzębiowate Elanus caeruleus A Z wyjątkowo ścisła
kapturka pokrzewkowate Sylvia atricapilla A L ścisła
karliczka chruściele Porzana pusilla A   EXP Z, dawniej wyjątkowo L ścisła
kawka krukowate Coloeus monedula A L ścisła
kazarka rdzawa kaczkowate Tadorna ferruginea A Z, S L(poch.Niepewne) ścisła
kląskawka syberyjska muchołówki Saxicola maurus A Z wyjątkowo ścisła
kląskawka zwyczajna muchołówki Saxicola rubicola A L ścisła
kobczyk sokołowate Falco vespertinus A   EXP P, dawniej S L ścisła
kobuz sokołowate Falco subbuteo A L ścisła; czynna
kokoszka zwyczajna chruściele Gallinula chloropus A L ścisła
kopciuszek zwyczajny muchołówki Phoenicurus ochruros A L ścisła
kormoran czarny kormoranowate Phalacrocorax carbo A L częściowa
kormoran czubaty kormoranowate Phalacrocorax aristotelis A Z ścisła
kormoran mały kormoranowate Phalacrocorax pygmeus A Z ścisła
kos drozdowate Turdus merula A L ścisła
kowalik kowalikowate Sitta europaea A L ścisła
krakwa kaczkowate Anas strepera A L ścisła
kraska kraski Coracias garrulus A   CR lokalnie L ścisła; czynna
krętogłów dzięciołowate Jynx torquilla A L ścisła
krogulec jastrzębiowate Accipiter nisus A L ścisła
krogulec krótkonogi jastrzębiowate Accipiter brevipes A Z wyjątkowo ścisła
kropiatka chruściele Porzana porzana A L ścisła; czynna
kruk krukowate Corvus corax A L objęty ochroną częściową
krwawodziób bekasowate Tringa totanus A L ścisła; czynna
krzyżodziób modrzewiowy łuszczaki Loxia leucoptera A Z ścisła
krzyżodziób sosnowy łuszczaki Loxia pytyopsittacus A   EXP Z, S L ścisła
krzyżodziób świerkowy łuszczaki Loxia curvirostra A L ścisła
krzyżówka kaczkowate Anas platyrhynchos A L łowny z okresem ochronny
kszyk (bekas) bekasowate Gallinago gallinago A L ścisła; czynna
kukułka czubata kukułkowate Clamator glandarius A Z wyjątkowo ścisła
kukułka kukułkowate Cuculus canorus A L ścisła
kulczyk zwyczajny łuszczaki Serinus serinus A L ścisła
kulik cienkodzioby bekasowate Numenius tenuirostris A Z ścisła
kulik mniejszy bekasowate Numenius phaeopus A P ścisła
kulik wielki bekasowate Numenius arquata A   VU L ścisła; czynna
kulon kulony Burhinus oedicnemus A   CR Z, lokalnie L ścisła; czynna
kurhannik jastrzębiowate Buteo rufinus A Z ścisła
kuropatwa kurowate Perdix perdix A L łowny, okres ochronny
kwiczoł drozdowate Turdus pilaris A L ścisła
kwokacz bekasowate Tringa nebularia A P ścisła
lelek lelkowate Caprimulgus europaeus A L ścisła
lerka skowronki Lullula arborea A L ścisła
lodówka kaczkowate Clangula hyemalis A P i zimujący ścisła
łabędź czarnodzioby kaczkowate Cygnus colombianus A P ścisła
łabędź krzykliwy kaczkowate Cygnus cygnus A P i zimujący, lokalnie nielicznie L ścisła
łabędź niemy kaczkowate Cygnus olor A L ścisła
łęczak bekasowate Tringa glareola A   CR P, lokalnie L ścisła; czynna
łozówka trzciniaki Acrocephalus palustris A L ścisła
łuskowiec łuszczaki Pinicola enucleator A Z ścisła
łyska chruściele Fulica atra A L łowny, okres ochronny
makolągwa łuszczaki Carduelis cannabina A L ścisła
mandarynka kaczkowate Aix galericulata C Z, wyjątkowo L ścisła
markaczka kaczkowate Melanitta nigra A P i zimujący ścisła
markaczka amerykańska kaczkowate Melanitta americana A Z wyjątkowo ścisła
maskonur alki Fratercula arctica A Z ścisła
mazurek wróble Passer montanus A L ścisła
mewa białogłowa mewy Larus cachinnans A P, nielicznie L objęty ochroną częściową
mewa blada mewy Larus hyperboreus A Z ścisła
mewa cienkodzioba mewy Larus genei A Z wyjątkowo ścisła
mewa czarnogłowa mewy Larus melanocephalus A Z, lokalnie L ścisła
mewa delawarska mewy Larus delawarensis A Z ścisła
mewa karaibska mewy Larus atricilla A Z wyjątkowo ścisła
mewa mała mewy Larus minutus A   LC P, lokalnie L ścisła; czynna
mewa modrodzioba mewy Pagophila eburnea A Z wyjątkowo ścisła
mewa obrożna mewy Larus sabini A Z ścisła
mewa orlica mewy Larus ichthyaetus A Z ścisła
mewa polarna mewy Larus glaucoides A Z ścisła
mewa preriowa mewy Larus pipixcan A Z wyjątkowo ścisła
mewa romańska mewy Larus michahellis A P, nielicznie L objęty ochroną częściową
mewa różowa mewy Rhodostethia rosea A Z wyjątkowo ścisła
mewa siodłata mewy Larus marinus A P ścisła
mewa siwa mewy Larus canus A L ścisła
mewa srebrzysta mewy Larus argentatus A L objęty ochroną częściową
mewa śmieszka mewy Larus ridibundus A L ścisła
mewa trójpalczasta mewy Rissa tridactyla A Z ścisła
mewa żółtonoga mewy Larus fuscus A P, wyjątkowo L ścisła
modraczek muchołówki Tarsiger cyanurus A Z wyjątkowo ścisła
modraszka sikory Cyanistes caeruleus A L ścisła
mornel siewkowate Charadrius morinellus A   CR P, wyjątkowo L ścisła
muchołówka białoszyja muchołówki Ficedula albicollis A L ścisła
muchołówka mała muchołówki Ficedula parva A L ścisła
muchołówka szara muchołówki Muscicapa striata A L ścisła
muchołówka żałobna muchołówki Ficedula hypoleuca A L ścisła
mysikrólik zwyczajny mysikrólikowate Regulus regulus A L ścisła
myszołów jastrzębiowate Buteo buteo A L ścisła
myszołów włochaty jastrzębiowate Buteo lagopus A P i zimujący ścisła
nagórnik zwyczajny muchołówki Monticola saxatilis A   CR Z, lokalnie L ścisła
nawałnik burzowy nawałnikowate Hydrobates pelagicus A Z ścisła
nawałnik duży nawałnikowate Oceanodroma leucorhoa A Z ścisła
nur białodzioby nury Gavia adamsii A Z S ścisła
nur czarnoszyi nury Gavia arctica A   EXP P i zimujący, S L ścisła
nur lodowiec nury Gavia immer A Z S ścisła
nur rdzawoszyi nury Gavia stellata A P i zimujący ścisła
nurnik alki Cepphus grylle A P ścisła
nurogęś kaczkowate Mergus merganser A L ścisła; czynna
nurzyk alki Uria aalge A P ścisła
nurzyk polarny alki Uria lomvia A Z wyjątkowo ścisła
oceannik żółtopłetwy nawałnikowate Oceanites oceanicus A Z wyjątkowo ścisła
ogorzałka kaczkowate Aythya marila A P i zimujący, wyjątkowo L ścisła
ogorzałka mała kaczkowate Aythya affinis A Z wyjątkowo ścisła
ohar kaczkowate Tadorna tadorna A   LC P, lokalnie nielicznie L ścisła; czynna
orlik grubodzioby jastrzębiowate Aquila clanga A lokalnie L ścisła; czynna
orlik krzykliwy jastrzębiowate Aquila pomarina A L ścisła
orłosęp brodaty jastrzębiowate Gypaetus barbatus B dawniej zalatywał wyjątkowo ścisła
ortolan trznadlowate Emberiza hortulana A L ścisła
orzechówka krukowate Nucifraga caryocatactes A L ścisła
orzeł cesarski jastrzębiowate Aquila heliaca A Z ścisła
orzeł przedni jastrzębiowate Aquila chrysaetos A   EN lokalnie L ścisła; czynna
orzeł stepowy jastrzębiowate Aquila nipalensis A Z ścisła
orzełek (włochaty) jastrzębiowate Hieraaetus pennatus A   CR Z, lokalnie L ścisła; czynna
osetnik łuszczaki Serinus citrinella A Z wyjątkowo ścisła
ostrygojad ostrygojady Haematopus ostralegus A   VU L ścisła
pardwa mszarna kurowate Lagopus lagopus B   EXP dawniej wyjątkowo zalatujący ś
pasterz różowy szpakowate Pastor roseus A Z ścisła
paszkot drozdowate Turdus viscivorus A L ścisła
pelikan kędzierzawy pelikanowate Pelecanus crispus A Z ścisła
pelikan różowy pelikanowate Pelecanus onocrotalus A Z ścisła
pełzacz leśny pełzaczowate Certhia familiaris A L ścisła
pełzacz ogrodowy pełzaczowate Certhia brachydactyla A L ścisła
perkoz dwuczuby perkozy Podiceps cristatus A L ścisła
perkoz grubodzioby perkozy Podilymbus podiceps A Z wyjątkowo ścisła
perkoz rdzawoszyi perkozy Podiceps grisegena A L ścisła
perkoz rogaty perkozy Podiceps auritus A P i zimujący, S L ścisła
perkoz zausznik perkozy Podiceps nigricollis A L ścisła
perkozek perkozy Tachybaptus ruficollis A L ścisła
piaskowiec bekasowate Calidris alba A P ścisła
piecuszek świstunki Phylloscopus trochilus A L ścisła
piegża zwyczajna pokrzewkowate Sylvia curruca A L ścisła
pierwiosnek zwyczajny świstunki Phylloscopus collybita A L ścisła
pleszka zwyczajna muchołówki Phoenicurus phoenicurus A L ścisła
pliszka cytrynowa pliszkowate Motacilla citreola A Z, lokalnie L ścisła
pliszka górska pliszkowate Motacilla cinerea A L ścisła
pliszka siwa pliszkowate Motacilla alba A L ścisła
pliszka żółta pliszkowate Motacilla flava A L ścisła
pluszcz zwyczajny pluszcze Cinclus cinclus A lokalnie L ścisła
płaskonos kaczkowate Anas clypeata A L ścisła; czynna
płatkonóg płaskodzioby bekasowate Phalaropus fulicarius A Z ścisła
płatkonóg szydłodzioby bekasowate Phalaropus lobatus A P ścisła
płochacz halny płochacze Prunella collaris A   NT lokalnie L ścisła
płochacz syberyjski płochacze Prunella montanella A Z wyjątkowo ścisła
płomykówka płomykówkowat Tyto alba A L ścisła; czynna
podgorzałka kaczkowate Aythya nyroca A   EN L ścisła
podróżniczek muchołówki Luscinia svecica A   NT L ścisła
pokląskwa muchołówki Saxicola rubetra A L ścisła
pokrzewka aksamitna pokrzewkowate Sylvia melanocephala A Z wyjątkowo ścisła
pokrzewka wąsata pokrzewkowate Sylvia cantillans A Z ścisła
pokrzywnica płochacze Prunella modularis A L ścisła
pomurnik pomurniki Tichodroma muraria A   CR lokalnie L ścisła
poświerka poświerki Calcarius lapponicus A P i zimujący ścisła
potrzeszcz trznadlowate Emberiza calandra A L ścisła
potrzos trznadlowate Emberiza schoeniclus A L ścisła
pójdźka puszczykowate Athene noctua A L ścisła; czynna
przepiórka kurowate Coturnix coturnix A L ścisła
puchacz puszczykowate Bubo bubo A   NT L ścisła; czynna
pustułeczka sokołowate Falco naumanni A   EXP Z, dawniej S L ścisła
pustułka sokołowate Falco tinnunculus A L ścisła; czynna
pustynnik stepówki Syrrhaptes paradoxus A Z ścisła
puszczyk puszczykowate Strix aluco A L ścisła
puszczyk mszarny puszczykowate Strix nebulosa A   LC Z, lokalnie S L ścisła
puszczyk uralski puszczykowate Strix uralensis A   LC L ścisła
raniuszek raniuszki Aegithalos caudatus A L ścisła
raróg sokołowate Falco cherrug A Z, wyjątkowo L ścisła
remiz zwyczajny remizy Remiz pendulinus A L ścisła
rokitniczka trzciniaki Acrocephalus schoenobaenu A L ścisła
rożeniec kaczkowate Anas acuta A   EN P, lokalnie nielicznie L ścisła; czynna
rudzik zwyczajny muchołówki Erithacus rubecula A L ścisła
rybaczek srokaty zimordkowate Ceryle rudis B dawniej zalatywał wyjątkowo ścisła
rybitwa białoczelna mewy Sterna albifrons A   NT L ścisła; czynna
rybitwa białoskrzydła mewy Chlidonias leucopterus A   NT L ścisła; czynna
rybitwa białowąsa mewy Chlidonias hybridus A   LC L ścisła; czynna
rybitwa czarna mewy Chlidonias niger A L ścisła; czynna
rybitwa czubata mewy Sterna sandvicensis A   CR P, S L ścisła; czynna
rybitwa krótkodzioba mewy Gelochelidon nilotica A Z ścisła
rybitwa popielata mewy Sterna paradisaea A   CR P, S L ścisła; czynna
rybitwa różowa mewy Sterna dougallii A Z wyjątkowo ścisła
rybitwa rzeczna mewy Sterna hirundo A L ścisła; czynna
rybitwa wielkodzioba mewy Sterna caspia A P, wyjątkowo L ścisła
rybołów rybołowy Pandion haliaetus A   VU L ścisła; czynna
rycyk bekasowate Limosa limosa A L ścisła; czynna
rzepołuch łuszczaki Carduelis flavirostris A P i zimujący ścisła
samotnik bekasowate Tringa ochropus A L ścisła; czynna
sęp kasztanowaty jastrzębiowate Aegypius monachus A Z ścisła
sęp płowy jastrzębiowate Gyps fulvus A   EXP Z ścisła
sierpówka gołębiowate Streptopelia decaocto A L ścisła
sieweczka mongolska siewkowate Charadrius mongolus A Z wyjątkowo ścisła
sieweczka morska siewkowate Charadrius alexandrinus A Z, wyjątkowo L ścisła
sieweczka obrożna siewkowate Charadrius hiaticula A   VU L ścisła; czynna
sieweczka pustynna siewkowate Charadrius leschenaultii A Z ścisła
sieweczka rzeczna siewkowate Charadrius dubius A L ścisła
siewka szara siewkowate Pluvialis dominica A Z wyjątkowo ścisła
siewka złota siewkowate Pluvialis apricaria A   EXP P, dawniej L ścisła
siewka złotawa siewkowate Pluvialis fulva A Z wyjątkowo ścisła
siewnica siewkowate Pluvialis squatarola A P ścisła
sikora lazurowa sikory Cyanistes cyanus A Z ścisła
sikora uboga sikory Poecile palustris A L ścisła
siniak gołębiowate Columba oenas A L ścisła
siwerniak pliszkowate Anthus spinoletta A P, lokalnie L ścisła
skowronek zwyczajny skowronki Alauda arvensis A L ścisła
skowrończyk krótkopalcowy  skowronki Calandrella brachydactyla A Z ścisła
słonka bekasowate Scolopax rusticola A L łown, okres ochronny
słowik rdzawy muchołówki Luscinia megarhynchos A L ścisła
słowik syberyjski muchołówki Luscinia sibilans A Z wyjątkowo ścisła
słowik szary muchołówki Luscinia luscinia A L ścisła
sokół skalny sokołowate Falco eleonorae A Z ścisła
sokół wędrowny sokołowate Falco peregrinus A   CR P, lokalnie L ścisła; czynna
sosnówka sikory Periparus ater A L ścisła
sowa jarzębata puszczykowate Surnia ulula A Z ścisła
sowa śnieżna puszczykowate Bubo scandiacus A Z ścisła
sójka krukowate Garrulus glandarius A L ścisła
sójka syberyjska krukowate Perisoreus infaustus A Z ścisła
sóweczka puszczykowate Glaucidium passerinum A   LC L ścisła; czynna
sroka krukowate Pica pica A L objęty ochroną częściową
srokosz dzierzbowate Lanius excubitor A L ścisła
sterniczka kaczkowate Oxyura leucocephala A Z ścisła
sterniczka jamajska kaczkowate Oxyura jamaicensis C Z ścisła
strepet dropie Tetrax tetrax A   EXP Z, dawniej S L ścisła
strumieniówka megaluridae Locustella fluviatilis A L ścisła
strzyżyk zwyczajny strzyżyki Troglodytes troglodytes A L ścisła
syczek puszczykowate Otus scops A Z ścisła
szablodziób szczudłonogi Recurvirostra avosetta A Z, wyjątkowo L ścisła
szczudłak szczudłonogi Himantopus himantopus A Z, wyjątkowo L ścisła
szczygieł łuszczaki Carduelis carduelis A L ścisła
szlachar kaczkowate Mergus serrator A   EN P, lokalnie nielicznie L ścisła; czynna
szlamiec długodzioby bekasowate Limnodromus scolopaceus A Z wyjątkowo ścisła
szlamnik bekasowate Limosa lapponica A P ścisła
szpak zwyczajny szpakowate Sturnus vulgaris A L ścisła
ścierwnik biały jastrzębiowate Neophron percnopterus A Z ścisła
ślepowron czaplowate Nycticorax nycticorax A   LC lokalnie L ścisła; czynna
śnieguła poświerki Plectrophenax nivalis A P i zimujący ścisła
śnieżka zwyczajna wróble  Montifringilla nivalis B dawniej zalatywał ścisła
śnieżyca mała  kaczkowate Chen rossii A Z wyjątkowo ścisła
świergotek drzewny  pliszkowate Anthus trivialis A L ścisła
świergotek łąkowy pliszkowate Anthus pratensis A L ścisła
świergotek nadmorski pliszkowate Anthus petrosus A P ścisła
świergotek polny  pliszkowate Anthus campestris A L ścisła
świergotek rdzawogardły pliszkowate Anthus cervinus A P ścisła
świergotek szponiasty  pliszkowate Anthus richardi A Z ścisła
świergotek tajgowy pliszkowate Anthus hodgsoni A Z ścisła
świergotek tundrowy pliszkowate Anthus gustavi A Z wyjątkowo ścisła
świerszczak melodyjny megaluridae Locustella certhiola A Z wyjątkowo ścisła
świerszczak zwyczajny megaluridae Locustella naevia A L ścisła
świstun kaczkowate Anas penelope A   CR P, lokalnie nielicznie L ścisła
świstunka ałtajska świstunki Phylloscopus humei A Z wyjątkowo ścisła
świstunka brunatna  świstunki Phylloscopus fuscatus A Z ścisła
świstunka górska świstunki Phylloscopus bonelli A Z, S L ścisła
świstunka grubodzioba świstunki Phylloscopus schwarzi A Z wyjątkowo ścisła
świstunka iberyjska świstunki Phylloscopus ibericus A Z wyjątkowo ścisła
świstunka leśna świstunki Phylloscopus sibilatrix A L ścisła
świstunka północna świstunki Phylloscopus borealis A Z wyjątkowo ścisła
świstunka złotawa świstunki Phylloscopus proregulus A Z ścisła
świstunka żółtawa  świstunki Phylloscopus inornatus A Z ścisła
tamaryszka  trzciniaki Acrocephalus melanopogon A Z wyjątkowo ścisła
terekia bekasowate Xenus cinereus A Z ścisła
trzciniak zwyczajny trzciniaki Acrocephalus arundinaceus A L ścisła
trzcinniczek kaspijski  trzciniaki Acrocephalus agricola A Z wyjątkowo ścisła
trzcinniczek zwyczajny trzciniaki Acrocephalus scirpaceus A L ścisła
trzmielojad  jastrzębiowate Pernis apivorus A L ścisła
trznadel białogłowy/td> trznadlowate Emberiza leucocephalos A Z wyjątkowo, S L ścisła
trznadel czarnogłowy trznadlowate Emberiza melanocephala A Z wyjątkowo ścisła
trznadel czubaty trznadlowate Emberiza rustica A Z ścisła
trznadel złotawy trznadlowate Emberiza aureola A Z ścisła
trznadel zwyczajny trznadlowate Emberiza citrinella A L ścisła
trznadelek trznadlowate Emberiza pusilla A Z ścisła
turkan kaczkowate Somateria spectabilis A Z ścisła
turkawka gołębiowate Streptopelia turtur A L ścisła
turkawka wschodnia gołębiowate Streptopelia orientalis A Z wyjątkowo ścisła
uhla kaczkowate Melanitta fusca A P ścisła
uhla garbonosa kaczkowate Melanitta deglandi A Z wyjątkowo ścisła
uszatka błotna puszczykowate Asio flammeus A   VU P, lokalnie L ścisła; czynna
uszatka zwyczajna puszczykowate Asio otus A L ścisła
warzęcha ibisowate Platalea leucorodia A Z ścisła
wąsatka wąsatki Panurus biarmicus A   LC L ścisła
wieszczek krukowate Pyrrhocorax graculus A Z, dawniej lokalnie L ścisła
wilga zwyczajna wilgi Oriolus oriolus A L ścisła
wireonek czerwonooki wireonkowate Vireo olivaceus A Z wyjątkowo ścisła
włochatka puszczykowate Aegolius funereus A  LC L ścisła; czynna
wodniczka trzciniaki Acrocephalus paludicola A   VU lokalnie L ścisła; czynna
wodnik chruściele Rallus aquaticus A L ścisła
wójcik świstunki Phylloscopus trochiloides A Z, S L ścisła
wrona krukowate Corvus cornix A L objęty ochroną częściową
wróbel skalny wróble Petronia petronia B dawniej raz L ścisła
wróbel zwyczajny wróble Passer domesticus A L ścisła
wydrzyk długosterny wydrzyki Stercorarius longicaudus A Z ścisła
wydrzyk ostrosterny wydrzyki Stercorarius parasiticus A P ścisła
wydrzyk tęposterny wydrzyki Stercorarius pomarinus A Z ścisła
wydrzyk wielki wydrzyki Catharacta skua A Z ścisła
zaganiacz szczebiotliwy trzciniaki Hippolais polyglotta A Z ścisła
zaganiacz zwyczajny trzciniaki Hippolais icterina A L ścisła
zaroślówka trzciniaki Acrocephalus dumetorum A Z, lokalnie S L ścisła
zielonka chruściele Porzana parva A   NT L ścisła
zięba zwyczajna łuszczaki Fringilla coelebs A L ścisła
zimorodek zimordkowate Alcedo atthis A L ścisła; czynna
zniczek mysikrólikowate Regulus ignicapillus A L ścisła
żołna żołny Merops apiaster A   NT lokalnie i S L ścisła; czynna
żuraw żurawiowate Grus grus A L ścisła; czynna
żuraw stepowy żurawiowate Anthropoides virgo B dawniej zalatywał wyjątkowo ścisła
żwirowiec łąkowy żwirowcowate Glareola pratincola A Z ścisła
żwirowiec stepowy żwirowcowate Glareola nordmanni A Z ścisła
           
A - gatunki obserwowane w stanie dzikim przynajmniej raz od 1 stycznia 1951 (pojaw naturalny)  
B - gatunki obserwowane w stanie dzikim w latach 1801-1950 (pojaw naturalny, dawny)  
C - gatunki introdukowane przez człowieka rozmyślnie bądź przypadkowo, które utworzyły samodzielnie utrzymujące się populacje
D - gatunki co do których istnieją wątpliwości, czy kiedykolwiek pojawiały się w sposób naturalny (tzw. pochodzenie niepewne)
E - gatunki pochodzące z niewoli, a także zawleczone lub introdukowane, które nie utworzyły samodzielnie utrzymujących się populacji
L - gatunek lęgowy          
P - przelotny          
S - sporadycznie          
Z - zalatuje          
           
EXP - gatunki zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe w Polsce      
CR - gatunki skrajnie zagrożone        
EN - gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone      
VU - gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie      
NT - gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia      
LC - gatunki na razie nie zagrożone wymarciem, z różnych powodów wpisane do Czerwonej Księgi