• Share on Facebook

Home / Oznaczenia i skróty

Ze względu na przejrzystość opisów czy też list gatunków w wielu miejscach napotkasz Szanowny czytelniku na  różne skróty i symbole. Poniżej podajemy ich znaczenie

Oznaczenia używane w Czerwonej Księdze gatunków zagrożonych :

EXP - gatunki zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe w Polsce
CR - gatunki skrajnie zagrożone
EN - gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone
VU - gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie
NT - gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia
LC - gatunki na razie nie zagrożone wymarciem, z różnych powodów wpisane do Czerwonej Księgi

 

 Gatunek ściśle chroniony- gatunek ściśle chroniony

- ściśle chroniony wymagający ochrony czynnej

-gatunek chroniony częściowo lub łowny z okresem ochronnym (dotyczy w większości kurowatych, kaczkowatych i chruścieli)

- gatunek wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi

- przyloty ptaków  lęgowych i wędrownych - cyfry rzymskie  przed ikoną oznaczają miesiąc przylotów

- odloty wędrownych i na zimowiska - cyfry rzymskie  przed ikoną oznaczają miesiąc odlotów

- gatunek przelotny - cyfry rzymskie  przed ikoną oznaczają miesiące przelotów w których dogodnie obserwować

- lęgowy gatunek całoroczny

- gatunek inwazyjny/ mogący zagrozić populacjom krajowym